Ordlyd

BYENS VINGESLAG

Interaktiv agnostisk oracion

14 -15 juni, 2019: 16-17.00 & 15.00-16.00 Sankt Lukas Kirke Århus

Byens lyde er byens stemme der stiger op og danner et rum over byen. Fra det asfaltnære omsætter vi stemmen til vingeslag ved hjælp af indspilninger af byens lyde der bliver til musik og lyrisk tekst der fortæller en historie om byen, dens mennesker før og nu; med andre ord en ode til byen. Sådan en metamorfose kræver et sakralt rum; derfor opførsel i Sankt Lukas Kirke med visuelle indslag som video og altertavle der bliver til undervejs. To opførelser i de sene eftermiddagstimer hvor menneskets sanseapparat er allermest følsom, for at tilhørerne efter kan gå ud i byen med et nyindvundet billede af byen. (se treatment)

Byens Vingeslag er en del af Literature Xchange. Festivalen er som titlen antyder en udveksling af europæisk litteratur, i vores forståelse inkluderer det nordiske stemmer. I en europæisk union bliver vi med tiden mere og mere fortrolige med stemmerne og deres sprog som vi hører dem i byens gader. Derfor er det naturligt at inddrage tre udefrakommende stemmer/ forfattere (bl.a. Gospodinov) der deltager i festivalen. Derudover inddrages tilhørerne hvor højre og venstre side af kirkerummet får hver sin kortfattede tekst til recitation, det vil foregå i en vekselvirkning.

-Af og til sprækker murene puds og smuldrer lyden fra de fortrængte ord der

kommer bag på dig netop som du forestiller dig at intet var hændt.

 

 

LANDSKABSSKRIFTER

Landskaber er det som vi ser på og færdes i, men at de også er tilstede immanent i os selv, er de færreste sig bevidst. Landskab sætter aftryk i sjælen, hvor den end så sidder, men menneskets sjæl har også bo derude i landskabet, arven fra århundredes udveksling af liv. Dermed er vi, mennesket såvel som naturen indbyrdes forbundet og part i et kulturelt fællesskab. Et sammenvær vi mest oplever i harmoni. Men som vejrliget gerne avler destruktion, vil de menneskelige relationer ligeledes forandre vort landskab. Derfor bygger vi åndelige samlingsmærker med ord og sten

ÅBNRUM PRÆSENTERER ET UDVIDET ORDLYDS EMSEMBLE ill.partitur hjemmeside

        i en scenisk udgave af i en digtsamlingen; Partitur i Landskabet

Slip den hjemlige bordkant og tag med på en rejse i landskabet i fem vidder med tilstedværet som lyst og nød – liv eller død – sort og hvidt – stormfuldt eller blidt. Dit og mit i indbyrdes modsætning udsat for musik, billed, lyrik, dans og sang fra en nær horisont, der indimellem bringer os nærmere vore rødder. Og det gror i vor fælles billedbog med indre og ydre landskaber, som vi nu giver ordet.

2 – 3 & 9-10 november kl 16.00. Åben Scene Godsbanen Århus Billetter ved indgangen Yderlig information: www. trans-form.dk/aabnrum For interesserede i ÅbnRum´s arbejdsprincipper vil der være et a la carte symposium den 3 & 10 nov. begge dage kl. 11.00 – 13.00 på Scenen.

LÆS MERE UNDER PROJEKTER I ÅBN RUM

Leave a Reply

Your email address will not be published.