Nyhedsbrev

fors.bog hjemsbags.boginfnyhedsbrev 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev 2

LANDSKABSSKRIFTER

Landskaber er det som vi ser på og færdes i, men at de også er tilstede immanent i os selv, er de færreste sig bevidst. Landskab sætter aftryk i sjælen, hvor den end så sidder, men menneskets sjæl har også bo derude i landskabet, arven fra århundredes udveksling af liv. Dermed er vi, mennesket såvel som naturen indbyrdes forbundet og part i et kulturelt fællesskab. Et sammenvær vi mest oplever i harmoni. Men som vejrliget gerne avler destruktion, vil de menneskelige relationer ligeledes forandre vort landskab. Derfor bygger vi åndelige samlingsmærker med ord og sten

ÅBNRUM PRÆSENTERER ET UDVIDET ORDLYDS EMSEMBLE ill.partitur hjemmeside

        i en scenisk udgave af i en digtsamlingen; Partitur i Landskabet

Slip den hjemlige bordkant og tag med på en rejse i landskabet i fem vidder med tilstedværet som lyst og nød – liv eller død – sort og hvidt – stormfuldt eller blidt. Dit og mit i indbyrdes modsætning udsat for musik, billed, lyrik, dans og sang fra en nær horisont, der indimellem bringer os nærmere vore rødder. Og det gror i vor fælles billedbog med indre og ydre landskaber, som vi nu giver ordet.

2 – 3 & 9-10 november kl 16.00. Åben Scene Godsbanen Århus Billetter ved indgangen Yderlig information: www. trans-form.dk/aabnrum For interesserede i ÅbnRum´s arbejdsprincipper vil der være et a la carte symposium den 3 & 10 nov. begge dage kl. 11.00 – 13.00 på Scenen

Digtsamlingen*”Partitur i Landskabet” danner forlæg for en scenisk opsætning. Et oratorium hvor genrerne musik, ord, sang, billedprojektion, og dans befrugter hinanden til en uadskillelig helhed mellem menneske og landskab. (digtsamlingen udkommer til efteråret på forlaget Æter)

Forlægget består af fem vidder, (også at betragte som fem årstider eller tilstands-værender) og overgange som det der forekommer  indimellem. De fem vidder (ånd) skal forstås som udsyn, og indsigt herfra hvor vi står med livet og døden som forudsætning for ny cyklus. (se bilag: Brudstykker fra digtsamlingen Partitur i landskabet)

Lyd og musik: stemningsgivende og kommenterende afsæt for ord og billeder fra pilefløjt over klokkeklang  til stormens orgelbrus.

Animerede billeder: projektioner af mikroskopisk natur.  Gennem brugen af gennemsigtig stof (bobinette)  integreres aktørerne som en del af billedet.

Butoh-dansen: sjælens aftryk i landskabets krop.

Ordene: giver mæle til landskabet, og som afsæt for de andre udtryk

Sangen: operastemmens løft af det ydmyge liv til storhed

I alt fem udtryk (som de fem vidder) i synergi der både føder og supplerer hinandens egenart i fælles vejrtrækning.

Publikum: integreres som en del af scenen; læs landskabet.

Opførsel: I forbindelse med udgivelse af ovennævnte *digtsamling, opføres den sceniske udgave af Partitur i landskabet den 2-3 og 9-10 november 2013Åben Scene der ligger i kulturcenter ”Godsbanen” Århus. I alt fire opførelser. Derefter mulighed for gæstespil  i de kunsthaller, høj-skoler og scener der har ytret interesse for projektet,

Målgruppe: alle med interesse for vores fælles kultur og en sansemæssig oplevelse, udtrykt på tværs af genrer, ingen aldersgrænse.

Åben symposium:

I forbindelse med opførelserne, afholdes et a la carte-symposium den 3. & 10. november. Der vil være åben adgang for alle der interesserer sig for interaktionen menneske-kultur-natur, og det Åbne Rums princip med at inddrage udtryksgenrer der supplerer hinanden lig menneske og natur.

Involverede kunstnere i projekt Landskabsskrifte:

Billedprojektion: Yvonne Buer: Billedanimering. – Erix Petersen: Digitalisering og programering af lyd og billeder.

Musik og Lyd: Henrik Jespersen – Erix Petersen: Blæseinstrumenter/ laptop og el. bas

Dans: Yael Gaathorn: Buthodanser-skuespiller – & en sceneanimator

Ord: Max Madsen: Fysisk stemme og lyrik.

Sang: Victoria Juhl: Operasanger.

Scenografi: Tore Abbednæs – Yvonne Buer

Forlæg og Kunstnerisk Ansvarshavende: Max Madsen

kontakt: tankegods@gmail.com Tlf.: 86982010

Information: www.trans-form.dk/ordlyd/åbnrum

Samarbejde: Laboratorie ÅbnRum – Åben Scene, Godsbanen Århus.

Kuratorerne på ÅbenScene stiller teaterrummet med lyd og teknik gratis til rådighed i fire dage. Derudover projektioner og lydarbejde med hjælp fra Pappagallo studiet

—————————————————————————-

 

NYHEDSBREV 1

Inspirations og referencer – udtryk i krydsfelt

(Det meste af historisk art – føj selv til listen for at dele med andre)

 • Hans Richter – Gost for breakfast (Youtube)

 • Fernand Leger – Le ballet mecanique / The girl with a pre-fabicated heard
 • Eadweard Muybridge – Movement four    Youtube
 • Erik Satie & Rene Clair – Entr´acte
 • Tadeusz Kantor – The dead class / m.fl.
 • Pina Bausch – With love / m. fl.
 • Sedmikrasky – Les margarites / Daises
 • Robert Wilson – Einstein on the beach / m fl.    Cinemateket
 • Dotheatre – Videos af egne produktioner  / www.dotheatre.com
 • Jean Cocteau – Le sang d´un poete (Youtube)
 • Philipe Genty – Brilliant and moving puppet theatre
 • Feike Boschma – Het bet / m. fl. (objekt-visuelt)
 • Theatergroep Carver – Café Lehmitz

Leave a Reply

Your email address will not be published.