Introduktion

ORDLYD

Ordlyd er landskaber i med og modlys, indre og ydre stemninger med faste holdepunkter af budskab og improvisationsmusikkens åbenhed.

Og det er Henrik Jespersen på diverse instrumenter og elektroakustisk vokabularium, og Max Madsen med tryk på stavelser og transformerede digte i et tonegenereret univers
Af og til med gæster til benefice for tilhørerne.
Overalt hvor der er brug for for lydlitteratur, såvel ude som inde, stiller vi gerne op med et program fra 15 til 60 min.
Lyt til smagsprøver under menuen “Lyd”

Leave a Reply

Your email address will not be published.