Referater

Referat af ÅbnRum møde den 11 jan. 2013

Dagsorden:1)Ansøgninger2)Start og afslutning på Laboratoriet3)Deltagere 4)Evt.    Afbud fra de fleste. Tilstede: Poul, Daniel og undertegnede.

1)Det giver ingen mening at skrive flere ansøgninger om støtte, før  efter laboratoriefasen. De produktionshold der opstår efterfølgende vil meget       nemmere  kunne formulere konkrete ansøgninger til 2. Fase      Poul undersøger om vi kan bruge Codas puljer.  De der er medlem af musikerforbundet/artistforbundet er mere end velkomne til at  søge deres fonds og legater. Kontakt undertegnede for beskrivelse af projektet.

Det er besluttet at vi starter op med præsentationer af hver især, den 5 marts (forslag ca. 17.00 – 21.00)

Og eftersom de fire dages laboratoriearbejde vil være meget komprimeret, tager vi søndag den 10 marts i brug til opsamling af forløbet og fastlæggelse af anden fase.(forslag 11.00 – 16.00.

Præsentation for institutioner og interesserede vil blive ca. 17.00 lørd. 9 marts.

1)    Vi er nu oppe på 13 deltagere med en sanger mere og to labtopkomponisterDaniel spørger et par forfattere han kender (om det er noget for dem)

VIGTIGT: Vi mangler dansere, så hvis nogle derude kender nogle dedikerede, bed dem kontakte mig

2)    Der mangler spørge og bekræftelsesskemaer fra nogle få af jer, I ved selv hvem.

Besluttet at vi kontakter Inst. For Æstetik og Komm. om det er noget for dem at observere og dokumentere laboratorieforløbet. Vi skal jo aflevere en rapport

Ligeledes Filmværkstedet om de vil deltage med en kameramand eller to til dokumentation og evt. til levende billeder i Laboratoriet.

Invitation til præsentationen den 9 marts, udsendes i go tid. (senest tre uger før)

SPØRGSMÅL TIL ALLE:

I den folderinvitation der sendes ud til institutioner, bliver alles navne nævnt. Hvis nogle af jer derude ikke vil stå i folderen. Skal I henvende jer til undertegnede inden 1. febr.

Der er ikke besluttet et nyt møde inden laboratoriet, men hvis et flertal føler et behov, skal jeg nok indkalde til et sådant. Meddel jer hvis I mener Ja!

Så noget praktisk:

Vi skal ha´ besat et par poster. Kender I nogle derude som vil være hjemmesideholder, og

en praktisk altmuligmand/kvinde -chauffør under de fire dages laboratorium. Der er afsat honorarer til vedkomne.

Og det var så det for nuværende

Jeres referent  max

Tlf.: 86982010

 

Resume orienteringsmøde ÅbnRum 5. Okt.

Tilstedeværende:
Mads Peter (Bureau Detour)
Henrik Larsen  (slagtøj)
Poul Juhl (musiker)
Barbara Simonsen  (facilitator)
Max Madsen (koordinator)
Elisabeth klein (musiker)
Katarina Grabner (poet)

Afbud på grund af sygdom,arbejde og andet:

Brian P. Ørnbøl (forfatter)
Daniel Mantel (poet)
Maria Iversen (poet)
Victoria Juhl (sangerinde)
Vittoria Lasorella (danser)
Aline Bonne  (danser)
Pappagallo (teknisk resource)

Framelding på grund aktiviteter i udlandet i marts måned:

Louisa & Louise (The Lulu Art Group)
Henrik Jespersen (musiker)
Deltagerlisten stadig åben for interesserede. (min. 12 / max. 20 delt.)

1) Præsentationsrunde 

2) Ændringer i projektbeskrivelsen:

Anden fases møder er struktureret til fire samlinger (weekender) med supervision /demonstrationer af det evt. fortsatte arbejde i grupperne, og åbne for publikum i den grad grupperne ønsker det. (præsentation og kontaktflader) Og der er afsat et beløb grupperne må deles om.

3) Uddybning og forslag til forbedringer i projektet:

– I præsentationsrunden den første dag i projektet, præsenterer vi os kort via vores udtryk. Forslag: at den næste i rækken forholder sig til det forrige udtryk.
Forslag: mødes aftenen før laboratoriedagene til en præsentationsrunde.

– Der skal ligge en ramme for hele laboratoriet, så vi har noget at forholde os til.
– Kan man have et forlæg med, en tekst f. eks. som arbejdsgrundlag?

Svar: Der vil ikke være noget i vejen for at lokke andre med på et medbragt forlæg, men en allerede tænkt dagsorden kan blokere det første møde i et åbent rum, hvor grundtanken ”mødet” at sige ja til den ”anden” kræver en vis nøgenhed for at lytte og bytte sig frem til nyt land og skabelse af nye konventioner.

– Visuelt og skabelse af rum: Forslag fra Mads Peter: En fælles bank af moduler, til rådighed som en begyndelse man kan bygge videre på. (abstraktioner). Laboratoriet kan kun være starten (skitse) til udvikling og derefter en udbygning.

4) Omkring 1. December skulle der gerne ligge en tilkendegivelse om støtte fra de ansøgte puljer. Derfor henstilling til koordinatoren om at sammenkalde til nyt orienteringsmøde, hvor det vigtigste punkt bliver økonomien i det ÅbneRum: Om der vil være andre løsninger, hvis afslag, eller bevillingen bliver mindre end forudset.

Dette hermed være gjort: fredag den 7 kl. 17.00 eller 8. December kl 10.00 Indkaldelse følger når datoen er afklaret.
Vedlagt liste over deltagere og en liste over inspirerende kortfilm på YouTube

Jeres koordinator Max Madsen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.