Projekter


LANDSKABSSKRIFTER

Landskaber er det som vi ser på og færdes i, men at de
også er tilstede immanent i os selv, er de færreste sig bevidst.
Landskab sætter aftryk i sjælen, hvor den end så sidder, men
menneskets sjæl har også bo derude i landskabet, arven fra
århundredes udveksling af liv.
Dermed er vi, mennesket såvel som naturen indbyrdes forbundet
og part i et kulturelt fællesskab. Et sammenvær vi mest oplever
i harmoni. Men som vejrliget gerne avler destruktion, vil de
menneskelige relationer ligeledes forandre vort landskab.
Derfor bygger vi åndelige samlingsmærker med ord og sten

ÅBNRUM PRÆSENTERER ET UDVIDET ORDLYDS EMSEMBLE ill.partitur hjemmeside

        i en scenisk udgave af i en digtsamlingen; Partitur i Landskabet

Slip den hjemlige bordkant og tag med på en rejse i landskabet i fem vidder med tilstedværet som lyst og nød – liv eller død – sort og hvidt – stormfuldt eller blidt. Dit og mit i indbyrdes modsætning udsat for musik, billed, lyrik, dans og sang fra en nær horisont, der indimellem bringer os nærmere vore rødder. Og det gror i vor fælles billedbog med indre og ydre landskaber, som vi nu giver ordet.

2 – 3 & 9-10 november kl 16.00. Åben Scene Godsbanen Århus
Billetter ved indgangen
Yderlig information: www.
trans-form.dk/aabnrum
For interesserede i ÅbnRum´s arbejdsprincipper vil der være et a la carte symposium den 3 & 10 nov. begge dage kl. 11.00 – 13.00 på Scenen.

—————————————————–

Digtsamlingen*”Partitur i Landskabet” danner forlæg for en scenisk opsætning. Et oratorium hvor genrerne musik, ord, sang, billedprojektion, og dans befrugter hinanden til en uadskillelig helhed mellem menneske og landskab. (digtsamlingen udkommer til efteråret på forlaget Æter)

Forlægget består af fem vidder, (også at betragte som fem årstider eller tilstands-værender) og overgange som det der forekommer  indimellem. De fem vidder (ånd) skal forstås som udsyn, og indsigt herfra hvor vi står med livet og døden som forudsætning for ny cyklus. (se bilag: Brudstykker fra digtsamlingen Partitur i landskabet)

Lyd og musik: stemningsgivende og kommenterende afsæt for ord og billeder fra pilefløjt over klokkeklang  til stormens orgelbrus.

Animerede billeder: projektioner af mikroskopisk natur.  Gennem brugen af gennemsigtig stof (bobinette)  integreres aktørerne som en del af billedet.

Butoh-dansen: sjælens aftryk i landskabets krop.

Ordene: giver mæle til landskabet, og som afsæt for de andre udtryk

Sangen: operastemmens løft af det ydmyge liv til storhed

I alt fem udtryk (som de fem vidder) i synergi der både føder og supplerer hinandens egenart i fælles vejrtrækning.

Publikum: integreres som en del af scenen; læs landskabet.

Opførsel: I forbindelse med udgivelse af ovennævnte *digtsamling, opføres den sceniske udgave af Partitur i landskabet den 2-3 og 9-10 november 2013Åben Scene der ligger i kulturcenter ”Godsbanen” Århus. I alt fire opførelser. Derefter mulighed for gæstespil  i de kunsthaller, høj-skoler og scener der har ytret interesse for projektet,

Målgruppe: alle med interesse for vores fælles kultur og en sansemæssig oplevelse, udtrykt på tværs af genrer, ingen aldersgrænse.

Åben symposium:

I forbindelse med opførelserne, afholdes et a la carte-symposium den 3. & 10. november. Der vil være åben adgang for alle der interesserer sig for interaktionen menneske-kultur-natur, og det Åbne Rums princip med at inddrage udtryksgenrer der supplerer hinanden lig menneske og natur.

Involverede kunstnere i projekt Landskabsskrifte:

Billedprojektion: Yvonne Buer: Billedanimering. – Erix Petersen: Digitalisering og programering af lyd og billeder.

Musik og Lyd: Henrik Jespersen – Erix Petersen: Blæseinstrumenter/ laptop og el. bas

Dans: Yael Gaathorn: Buthodanser-skuespiller – & en sceneanimator

Ord: Max Madsen: Fysisk stemme og lyrik.

Sang: Victoria Juhl: Operasanger.

Scenografi: Tore Abbednæs – Yvonne Buer

Forlæg og Kunstnerisk Ansvarshavende: Max Madsen

kontakt: tankegods@gmail.com Tlf.: 86982010

Information: www.trans-form.dk/ordlyd/åbnrum

Samarbejde: Laboratorie ÅbnRum – Åben Scene, Godsbanen Århus.

Kuratorerne på ÅbenScene stiller teaterrummet med lyd og teknik gratis til rådighed i fire dage. Derudover projektioner og lydarbejde med hjælp fra Pappagallo studiet.

CURRICULUM VITAE for max madsen

Forhistorie Født den 8 – 8 – 19451963 – 1966: Rock musiker i forskellige bands1966 – 1970: Grafisk designerudd. ved GH og Eckersbergs Tegnestue1970 – 1973: Freelance illustrator og designer samtidig med billedkunstvirksomhed1973 – 1975: Mime/fysiskteater uddannelse i DK, Frankrig og Italien  1975 – 1979: Uddannelse til skuespiller ved BTS og Skuespillerforbundet. 1975: Medstifter af børn og ungdomsteatret “Teaterbutikken” i København

Forfattervirksomhed: 2013:  Tekster til Tværgenre-projektet ÅbnRum2012: CD ”Ordlyd” (performanceduo ord og lyd) 2011: ”Partitur til Ordlyd” (ill. Digtsamling) 2010:  ”Fragtmenter” (digtantologi (Poetisk bureau) 2010: ”Pricktrick” (ill. børnebog for voksne) 1970 – 2012: Lyrik i Information, Socialdemokraten og andre dagblade) 1990: ”Trofaste Elskere” (digtsamling med kassettebånd) 1988: ”Morgen, nat og i morgen” (redigering af ill. Digts.-Drama) 1973: ”Solbeton” (antologi) 1972: ”Morgendis” (digtsamling)

Arbejde som skuespiller 2002 – 2004: Turneteatret Vestenvinden1997 – 1998: Exil (turne med dramatisering af exilforfatteres digte) 1984 – 1987: Madsens Album (eget turneteater) 1981 – 1982: Holstebro Egnsteater1980 – 1981: Turneteatret Vester 601975 – 1981: Oplæsning og drama i Danmarks Radio1979 – 1980: Teaterbutikken (børne-ungdomsteater Vesterbro)

Dramatik: 2002: “Med livet i kufferten” (børn) 1997: ”Forfulgt” (voksen)1990:  Oratoriet “Skabet” (voksen) 1983: ”En dag i 28 år” (voksen) 1977 – 1979: 2 dramatikbearbejdelser for DR (perspektivkassen og B&U) 1973 – 1987: Manuscript til 7 stykker (børne og ungdomsteatre)Instruktion og projektledelse: 2013: Laboratoriet ÅbnRum (på tværs af genrer) 1998: Instr. “Postbudet” med teatertruppen Stormen1997: Instr. Turneforestillingen “Forfulgt”1997: Instr. ”Giv historien en chance.” Forsamlingshusprojekt for Århus Amt 1993-2001: Udvikling af forestillinger i Mellemamerika og Kenya,(udviklingsarb.) 1987 –92: Dramatikudvikling med12 readings for Dramatikerstudio, Århus1989: Instr. Oratoriet “Skabet” i Storcenter Nord, Århus1987-88: Projektleder og instruktør på Totalteaterprojektet ”Århus År 2000” 1973-78: Instr. af tre ungdomsforstillinger (turnerende teater ”Rivegildet”) 1974: Turnerende biblioteksudstilling: ”Forbrug-Forbrugt”

Udviklingsarbejde: 2001: Medieoplæg til Undervisningsministeriet, Belize2000: Oprettelse af skuespillerakademi og medierådgivning i Nairobi, for MS2000: Resocialisering af unge i Nairobis slum med teater og konfliktløsnings-metoder. Ved St. John’s, Den Engelske Kirke. Kenya1999: Koordinator på medie og pesticidprojekt  i Nicaragua, for Ibis/Danida1998: Rollespil for skoler om den tredje verden, for O3V. 1996: Dramaturgiseminar i El Salvador med efterfølgende dramaturgiværksted. 1992 – 1996: Udsendt for MS som Teater og medierådgiver i Mellemamerika1993 – 1995:Underviser i teaterteknik på Statens Teaterskole El Salvador1994 – 1999: Gæsteunderviser på teatre i Nicaragua, El Salvador1994 – 1996: Medarrangør på 4 teaterfestivals for teatre fra hele Latinamerika.

Undervisning: 2006 – 2013: Rådgivning i konfliktløsning og mægling ved ”Åben Konfliktrådgivning Århus” 1997 – 2001: Undervisning i formidling og fremtræden for MS, Danida og O3V. 1984 – 1992: Undervisning i Tai-chi, krops og stemmetræning for FO, højskoler og seminarer

Derudover alt det andet: som sangskrivning og kompositioner til div. bands. Essays og artikler til tidsskrifter m.fl. Design af publikationer og bogomslag. Standby inspirador i People4change Actionaid program.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.